09jul
2018
0
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Om als stad een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG). Met deze privacyverklaring willen we je zo goed mogelijk informeren over hoe we met […]

Spring naar toolbar