actief leren

creativiteit

eigentijdse methodes

eigen busvervoer

Recente Blog’s

Over SBS Tinnenhoek

Een Groene School!

mos-duurzame-scholen-straffe-scholen-logo-recht_tcm5-98968MOS staat voor milieuzorg op school. Het is een milieuproject dat start bij de kleuters en doorloopt tot het einde van de basisschool. Er zijn ook secundaire scholen die aan dit project deelnemen.

Wij leren kinderen zorg en eerbied te hebben voor het milieu en MOS biedt hiervoor de nodige praktische en educatieve ondersteuning. Tal van activiteiten worden geïntegreerd in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

MOS is een vast onderdeel van onze schoolcultuur

We behaalden met onze school reeds 3 keer de groene vlag, een bekroning van verschillende jaren werken aan de zorg voor ons milieu.

De komende jaren zetten we onze schouders onder een project om van onze speelplaats een kleurrijke plek te maken met aandacht voor het welbevinden van de leerlingen.

We willen iedereen hier warm voor maken en ook de kinderen er actief bij betrekken.

We geven het startschot op de eerste schooldag met een “groene catwalk”. We dagen jullie uit en verwachten groene natuur-mannequins op onze speelplaats. Wie doet mee?

Een Veilige School

veiligeschoolEen veilige school is een breed begrip: als ouder verwacht je dat de school een plek is waar je kind geen gevaar loopt. Maar ook dat de school een sociaal veilige plek is, waar kinderen tot hun recht komen. Het hoort bij de pedagogische opdracht van scholen om te werken aan een veilige school. Kinderen en jongeren moeten zich veilig voelen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen en tot leren te komen.

  • Onder begeleiding de straat over steken
  • Samen stappen, fietsen of carpoolen
  • Begeleide rijen zijn veilige rijen
  • Een goede fietsenstalling

    https://www.tinnenhoek.be/wp-content/uploads/2013/12/405774-VSV-Schoolmedailles-ZILVER-2016.png405774-vsv-schoolmedailles-zilver-2016

 

 

Een Toffe School

  • smileKinderen die zichzelf kunnen zijn en steeds met plezier naar school komen is, dat ons streefdoel.
  • Een school met een groot hart voor kinderen, waar kinderen zorg dragen voor elkaar en elkaar respecteren . Een school waar elk individu telt en waar geen onderscheid gemaakt wordt tussen kinderen om welke reden ook.
  • Schooltijd is een toffe tijd

 

Een Goede School

like Een goede school is een school waar kinderen en ouders thuis komen. Waar open communicatie mogelijk is, waar een lage drempel is en waar samen geleerd, gelachen en gespeeld wordt. Dat is waar we als SBS Tinnenhoek willen voor staan.

School maken doe je samen.

 

Spring naar toolbar